آگهی مناقصه خمیرمایه لرستان | شبکه پذیرش آگهی

آگهی مناقصه خمیرمایه لرستان | شبکه پذیرش آگهی

آگهی مناقصه (نوبت اول)

شرکت صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستان در نظر دارد یک خط کامل دستگاه تغلیظ گر با ظرفیت تغلیظ روزانه ۳۵۰ متر مکعب پساب سنگین حاصل از تولید خمیرمایه نانوایی را با مشخصات فنی مشخص خریداری نماید.

علاقه مندان جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز می توانند از محل کارخانه بازدید به عمل آورند.

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تاریخ   ۲۷  شهریور ماه ۱۴۰۱ می باشد.

شماره تلفن۰۹۱۰۰۲۲۵۳۸۷ سرکار خانم اقدامی جهت هماهنگی در خصوص بازدید و ارائه پاکتهای پیشنهاد قیمت.

شرکت صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستان (سهامی خاص)

چاپ آگهی مجمع

جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در واتس آپ در ارتباط باشید.