آگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش

آگهی مزایده عمومی

شرکت شیمی دارویی داروپخش درنظردارد،اقلام ودستگاه های
مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
شرکت کنندگان درمزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
فرصت دارند تا اسناد و مدارک مربوطه رادریافت ویک هفته پس
ازدریافت اسنادقیمت های پیشنهادی خودرادرپاکت های دربسته
اعلام نمایند.
مبلغ سپرده شرکت درمزایده:۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد
که بصورت نقدی بـه حساب شـرکت شیمی دارویـی داروپخش
واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی صادرگردد.
هماهنگی جـهت دریافت اسنادمـزایده و بازدید: از طریق واحد
تدارکات داخلی
محل دریافت اسنـاد:کیلومتـر۱۸ جـاده مخصـوص- خیابان
داروپخش-خیابان طالقانی-شرکت شیمی دارویی داروپخش

تلفن تماس:۳-۴۴۹۸۱۱۹۱ داخلی ۳۱۰

مزایده

 جهت سفارش آگهی مزایده در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در واتس آپ در ازتباط باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر