آگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش

اگهی مزایده عمومی

شرکت شیمی دارویی داروپخش درنظردارداقلام ضایعاتی خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. شرکت کنندگان در مزایده ازتاریخ درج آگهی به مدت یک هفته فرصت دارندتا اسناد و مدارک مربوطه را دریافت و یک هفته پس از دریافت اسناد قیمت های پیشنهادی خود را در پاکت های دربسته اعلام نمایند. مبلغ سپرده شـرکت درمزایده ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که بصـورت نقدی بـه حساب شـرکت شیمی دارویـی داروپخش واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی صادر گردد. هماهنگی جهت دریافت اسـناد مزایده و بازدیداز طریق واحد تدارکات داخلی محل دریافت اسنادوبازدید:کیلومتر۱۸ جاده مخصوص-خیابان داروپخش-خیابان طالقانی- شرکت شیمی دارویی دارو پخش

جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در ارتباط باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر