آگهی مزایده شرکت شیمی دارویی داروپخش

شرکت شیمی دارویی داروپخش در نظردارد،فروش حلال های
ریکاوری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
شرکت کنندگان درمزایده از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
فرصت دارند تا اسناد و مدارک مربوطه رادریافت ویک هفته پس
ازدریافت اسنادقیمت های پیشنهادی خودرادرپاکت های دربسته
اعلام نمایند.
مبلغ سپرده شرکت درمزایده:۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالمی باشد
که بصورت نقدی بـه حساب شـرکت شیمی دارویـی داروپخش
واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی صادرگردد.
هماهنگی جـهت دریافت اسنادمـزایده و بازدید: از طریق واحد
تدارکات داخلی
محل دریافت اسنـاد:کیلومتـر۱۸ جـاده مخصـوص- خیابان
داروپخش-خیابان طالقانی-شرکت شیمی دارویی داروپخش

تلفن تماس:۳-۴۴۹۸۱۱۹۱ داخلی

شیمی دارویی

جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه هابا شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در تماس باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر