آگهی اجاره لیفتراک شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

تعرفه: آگهی اجاره شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو منتشر شد.

متن آگهی مناقصه به شرح ذیل است:

شـرکت مجموعه های پرسـی توسعه صنایـع خودرو
(سهامی خاص) در نظردارد خدمات اجاره ۷دستگاه لیفتراک ۳تن گازی را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا ازتمامی فروشندگان واجدشرایط دراین زمینه دعوت
می شودجهت دریافت اسناد موضوع مناقصه با دردست
داشـتن درخـواست کتبـی بـه آدرس کیلومتـر۵
اتـوبان کـرج- قزوین،شهـرک صنعتـی بهـارستان
(تلفن۰۲۶۳۴۷۶۰۳۷۵ )مـراجعه نمایند.
زمان مراجعه و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ چاپ آگهی
به مدت ۷روز کاری و در ساعات اداری می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شرکت
در ردیا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

جهت سفارش آگهی مناقصه در کلیه روزنامه ها با شماره ۰۹۳۶۲۹۲۲۱۴۵ در فضای مجازی در ارتباط باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذار
WeCreativez WhatsApp Support
ارسال متن آگهی در این قسمت
سلام وقت بخیر