Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/com12313/public_html/wp-content/plugins/mobile-menu/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
نویسنده از نظر آلبرت کامو - شبکه پذیرش آگهی | شبکه پذیرش آگهی

نویسنده از نظر آلبرت کامو

نویسنده از نظر آلبرت کامو

آلبرکامو:  نویسنده در همان قدم نخست باید بداند که چه مسیری را برگزیده است و در چه راهی قدم می‎نهد. هدف از نویسندگی تفریح نباید باشد و با بی‎دردی نباید آغاز شود نویسندگان موفق درد اجتماع را بر دوش خود داشتند. نویسنده در برابر اجتماع مسئول است.  نویسنده نمی‎تواند شاهد و تماشاچی باشد. اگر ظلم و نابرابری را مشاهده نمود باید بایستد و از حق مردم دفاع کند. کامو درباره نویسندگان پیش از خود می‎نویسد و معتقد است: «برخی از هنرمندان دورن گذشته ممکن بود دست کم در برابر زور و استبداد سکوت کنند. اما نیروهای امروزه به راه تکامل رفته‎اند و در برابر آن‎‎ها سکوت و حتی بی طرفی درست نیست. باید تکلیف خود را معین کرد یا با آن‎ها بود یا در برابر آن‎ها. با این مقدمه من در صف مخالف آنان قرار دارم. اما این نکته به معنی انتخاب نقش راحت شاهد نیست. منظور این است که ما باید دوران خود را آن‎چنان که هست بپذیریم.

این مطلب را به اشتراک بگذار
شبکه پذیرش آگهی