آمار بیمه شدگان اصلی استان البرز از مرز ۴۰۰ هزار نفر گذشت

آمار بیمه شدگان اصلی استان البرز به بیش از ۴۰۲ هزار نفر افزایش یافته است.
مدیر کل تأمین اجتماعی البرز با اعلام این خبر در گفت و گو با ایران بر تأمین اجتماعی به عنوان پشتوانه نیروهای مولد و سازنده جامعه و مظهر امنیت، رفاه و تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد و افزود: توسعه پایدار با تأمین اجتماعی معنا می‌شود.
مرتضی سلامی گفت: هم اکنون تأمین اجتماعی البرز به ۱۲۰ هزار نفر، مستمری پرداخت می‌کند که با احتساب افراد تحت تکفل، بیش از ۲۳۰ هزار نفر در این استان را شامل می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد تأمین اجتماعی در سال گذشته و ۳ ماه امسال اظهار داشت: در سال ۹۲ حدود یک هزارو ۳۰ میلیارد تومان و در ۳ ماه امسال ۳۰۷ میلیارد تومان توسط شعب تأمین اجتماعی به مستمری‌بگیران استان پرداخت شده است که در مقایسه با سایر استان‌های کشور، جایگاه نخست را در پرداخت و میزان مستمری دارد.
سلامی با اشاره به هفته تأمین اجتماعی و تبریک این ایام به شرکای اجتماعی و همکاران سازمان تصریح کرد: هفته تأمین اجتماعی متعلق به جامعه بزرگ بیمه شدگان، کارفرمایان، مستمری بگیران و همکاران واحدهای بیمه‌ای و درمانی سازمان است و یاد آور تلاش گسترده، ایثارگونه و صادقانه تمامی همکاران سازمان برای ارائه خدمات کوتاه و بلندمدت به افراد زیرپوشش است.
وی افزود: در هفته تأمین اجتماعی اداره کل استان البرز با کسب مجوز ایجاد شعبه ۴ کرج، افتتاح کارگزاری هشتگرد و توسعه کمی و کیفی سایر واحدها، به دنبال تقویت و افزایش توان اجرایی و عملیاتی خود برای افزایش رضایتمندی جامعه زیرپوشش است.

این مطلب را به اشتراک بگذار