آشنایی با نکات چاپ و ابعاد استاندارد کاغذ و قطع های رایج چاپی کتاب و مجلات +ویدئو

آشنایی با نکات چاپ و ابعاد استاندارد کاغذ و قطع های رایج چاپی کتاب و مجلات +ویدئو
در این قسمت از آموزش صفحه آرایی، که توسط آقای محمد یاراحمدی ارائه می شود، شما را با نکات چاپ و ابعاد استاندارد کاغذ و قطع های رایج چاپی کتاب و مجلات آشنا می کنیم که دانستن این نکات برای هر طراحی ضروری است. با ما همراه باشید.
این مطلب را به اشتراک بگذار