راهنمای همشهری البرز (ویژه تالارها و رستورنها)


«تعرفه چاپ آگهی ویژه» تالارها و رستورانها خدمات مجالس، مطبخ ها، فست فودها، سفره خانه ها و … تخفیفات آگهی ها 1/8 صفحه …… 5% 1/4 صفحه …… 10% 1/2 صفحه ……. 15% تعدد نوبت (حداقل 4) … 10% جهت مشاوره و درج آگهی با تلفن 44195000 تماس بگیرید.

مدیر مسئول :
دوره انتشار :
زبان :
گرایش :
نوع انتشار :
صاحب امتیاز :
تاریخ صدور :
زمینه :
گستره :
رتبه ارشادی :
فهرست