چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه آوای شمال

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه آوای شمال (سال 1395)

صفحهیک کادردو کادر12 کادر24 کادرتمام صفحه
اول (رنگی)800/0001/600/0009/600/00019/200/000-
آخر (رنگی)600/0001/200/0007/600/00017/200/0003/400/000
داخلی (سیاه و سفید)300/000600/0003/600/0007/200/00015/000/000
تسلیت100/000200/0001/200/0002/400/0006/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار