چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هفته نامه نسیم جنوب

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه نسیم جنوب بوشهر (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه 7*31/2 صفحه
اول رنگی2/000/00072/000/000
داخلی (سیاه و سفید)1/500/00054/000/000
آخر رنگی1/800/00064/800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار