چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هفته نامه بازار امروز

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در هفته نامه بازار امروز

صفحه / کادر1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحهگوشوارهاسپانسر افقی
اول50/000/00090/000/000-----25/000/000-----
داخلی40/000/00070/000/000100/000/00020/000/00020/000/000
آخر45/000/00080/000/000120/000/000-----25/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار