چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه نیک و نو

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه نیک و نو (سال 1395)

صفحه / کادرنیم صفحهتمام صفحه
پشت جلد-45/000/000
دوم جلد (گلاسه)-35/000/000
سوم جلد (گلاسه)-32/000/000
صفحات ویژه داخلی
(3 و 98) متن
-18/000/000
رپرتاژ آگهی 7/000/00014/000/000
صفحات داخلی8/000/00016/000/000
حاشیه کنار صفحات -6/000/000
گوشواره صفحه اول-8/000/000
وسط جدول-2/000/000

تعرفه درج آگهی در ماهنامه نیک و نو توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار