چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه صنعت و توسعه

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه صنعت و توسعه (سال 1395)

پشت جلد20/000/000
صفحات جلد (دوم و سوم)15/000/000
صفحات ویژه
(روبروی صفحات داخلی جلد)
15/000/000
صفحات ویژه (صفحات وسط) رپرتاژ20/000/000

تعرفه درج آگهی در ماهنامه صنعت و توسعه توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار