چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه دام و کشت و صنعت

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه دام و کشت و صنعت (سال 1395)

صفحه پشت جلد25.5 * 21.569/000/000
اسپانسر روی جلد6 * 2245/000/000
صفحه داخل روی جلد29 * 21.539/000/000
صفحه داخل پشت جلد29 * 21.529/000/000
صفحه قبل از فهرست فارسی29 * 21.521/000/000
صفحه داخلی (آگهی و رپرتاژ)29 * 21.59/000/000
هزاربرگ بروشور از آگهی چاپ شده29 * 21.52/000/000
آگهی یک دوم (عمودی) صفحه فهرست29 * 10.313/000/000
صفحه STOP29 * 21.512/000/000
یک دوم صفحه داخلی14.3 * 21.55/000/000
یک چهارم14.3 * 10.72/500/000
اسپانسر افقی (صفحه داخلی)3 * 17.52/000/000
گوشواره10 * 71/200/000
چوب الف5 * 13.5 8/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار