چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

شکوه آزادی ایلام

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه شکوه آزادی ایلام (سال 1395)

صفحه / کادر1/4 صفحه1/2 صفحه
اول رنگی38/000/00076/000/000
داخلی (سیا و سفید)9/600/00019/200/000
آخر رنگی30/000/00060/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار