چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه ساختمان سازه معماری

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در ماهنامه ساختمان سازه معماری

صفحات انتهایی12/000/000
بین جلد تا شناسنامه13/500/000
روبروی شناسنامه16/500/000
داخل پشت جلد 27/000/000
داخل جلد33/000/000
پشت جلد43/000/000
رپورتاژ آگهی (انتخاب صفحه با مشتری )14/500/000 (18/000/000)
این مطلب را به اشتراک بگذار