چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه پیام سپیدار البرز

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی ارگانی در روزنامه پیام سپیدار استان البرز (سال 1395)

صفحهیک کادر2 کادر4 کادر6 کادر8 کادر12 کادر24 کادر48 کادر
اول2/500/0005/000/00010/000/00015/000/00020/000/00030/000/00060/000/000-
دوم، سوم و داخلی1/000/0002/000/0004/000/0006/000/0008/000/00012/000/00024/000/000-
آخر1/500/0003/000/0006/000/0009/000/00012/000/00018/000/00036/000/000-

نرخ درج اگهی در گوشواره‌ها و ضمائم روزنامه پیام سپیدار

روزنامه پیام سپیدار
گوشوارهصفحه اول7/5*63/500/000
گوشوارهصفحه داخلی8/5*3/52/000/000

 

نیازمندی‌ها
کادر ویژهصفحه اول8*5800/000
یک کادرصفحه داخلی2/5*2500/000
یک کادرصفحه آخر2/5*2600/000

محله‌ما-گپ-شورا و شهرداری-کنکاش-ورزش البرز
گوشوارهصفحه اول8/5*3/51/000/000
گوشوارهصفحه داخلی8/5*3/5800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار