چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه پیام آشنا

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه پیام آشنا (روزنامه صبح استان البرز) (سال 1395)

صفحه / کادریک کادر (3 * 8)دو کادر1/4 صفحه1/2 صفحه
اول2/500/0005/000/00030/000/00060/000/000
دوم و سوم1/000/0002/000/00012/000/00024/000/000
داخلی500/0001/000/0006/000/00012/000/000
هشتم1/500/0003/000/00018/000/00036/000/000

تعرفه درج آگهی در روزنامه پیام آشنا توسط شبکه پذیرش آگهی مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور
تلفن سفارش آگهی 44195000

این مطلب را به اشتراک بگذار