چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه فناوران

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه فناوران (سال 1395)

صفحه / کادریک کادر 4/5*7/8اسپانسر 4/5*32/5گوشواره 4*13/5اسپانسر عمودی 10/5*51/4 صفحه نیم صفحه
اول10/200/00040/200/00075/000/00075/000/000100/800/000195/600/000
داخلی3/240/00014/400/000--------39/000/00064/800/000
آخر4/080/00022/800/000--------48/960/00083/400/000

این مطلب را به اشتراک بگذار