چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه سالدران

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه سالدران شهرکرد (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه 8*41/2 صفحه
اول رنگی3/000/00060/000/000
آخر رنگی2/200/00043/200/000
داخلی (سیاه و سفید)1/800/00028/800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار