چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه زمان

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه زمان (سال 1395)

صفحه / کادریک کادر 8/4*3/7 دو کادر1/4 صفحه1/2 صفحه
اول8/500/00017/000/000102/000/000204/000/000
دوم6/000/00012/000/00072/000/000144/000/000
سوم6/000/00012/000/00072/000/000144/000/000
4،5،65/000/00010/000/00060/000/000120/000/000
7،8،95/000/00010/000/00060/000/000120/000/000
11 و 103/000/0006/000/00036/000/00072/000/000
آخر7/200/000144/000/00086/400/000172/800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار