چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه رسالت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه رسالت

صفحه / کادر1 کادر 3*7/52 کادر1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول15/000/00030/000/000180/000/000360/000/000----
دوم6/000/00012/000/00024/000/000144/000/000----
سوم5/500/00011/000/00066/000/000132/000/000264/000/000
چهارم5/000/00010/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
9 تا 11 (داخلی)5/000/00010/000/00060/000/000120/000/000240/000/000
آخر7/000/00014/000/00084/000/000168/000/000336/000/000

هزینه درج آگهی دعوت مجمع هر کادری 3/000/000 ریال می باشد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذار