چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه رسالت

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه رسالت

صفحه / کادر1 کادر 3*7/52 کادر1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول9/000/00018/000/00010/800/000216/000/000----
دوم3/000/0006/000/00036/000/00072/000/000----
سوم3/500/0007/000/00042/000/00084/000/000168/000/000
چهارم2/000/0004/000/00024/000/00048/000/000----
9 تا 11 (داخلی)2/000/0004/000/00024/000/00048/000/00096/000/000
آخر4/000/0008/000/00048/000/00096/000/000192/000/000

هزینه درج آگهی دعوت مجمع هر کادری 2/500/000 ریال می باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذار