چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه امید مردم

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه روزنامه امید مردم یاسوج (سال 1395)

صفحه / کادرکادر پایه 8X351/8 صفحه1/8 صفحه1/2 صفحهتمام صفحه
اول291/5001/750/1003/500/0007/000/000----
داخلی144/000863/5001/729/2003/458/4006/919/400
آخر208/4501/250/7002/501/4005/000/00010/000/000

 قیمت ها به تومان می باشد.
این مطلب را به اشتراک بگذار