چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه اطلاعات

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اطلاعات (سال 1398)

صفحهیک کادر تک رنگیک کادر چهار رنگ
1----43/000/000
3----18/000/000
4 و 138/000/000----
5 و 14(ورزشی)----12/000/000
داخلی(11 و 9و 8 )5/500/000----
داخلی (10 و 12 )----6/000/000
تسلیت 150/000 هر سطر----
آخر----14/000/000

تعرفه چاپ آگهی در اطلاعات اقتصادی

صفحهتک رنگچهار رنگ
اول (هفت)----8/000/000

تعرفه آگهی های نیازمندی و مفقودی (گمشده) در صفحات داخلی روزنامه

صفحهاندازه به سانتیمتربهای هر کادر ( ریال )رنگ
نیازمندی 1/5×3400/0004 رنگ
نیازمندی 1/5×3200/000مشکی
گمشده1/5×3200/000مشکی

این مطلب را به اشتراک بگذار