چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

دنیای تغذیه

   سفارش آنلاین آگهی

صفحهتمام صفحه - ریال
پشت جلد65/000/000
داخل روی جلد ( صفحه2)46/000/000
داخل پشت جلد(صفحه3)40/000/000
روبروی سرمقاله32/000/000
روبروی شناسنامه32/000/000
صفحات ممتاز اول30/000/000
صفحات ممتاز آخر25/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار