چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

خراسان

سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه خراسان (سال 1398)

صحفهکادر پایه 1/8*6یک چهارم صفحه
اول رنگی6.350.000247.650.000
آخر رنگی3.600.000140.400.000
دوم و سوم رنگی2.750.000107.250.000
4,13,14 رنگی1.650.00064.350.000
6و10و11و121.350.00052.650.000
7 رنگی1.550.00060.450.000
8 ، 9 ویژه آژانس مسافرتی1.300.00070.700.000
یازده اموزشی1.150.00044.850.000

تعرفه چاپ آگهی در نیازمندیهای روزنامه خراسان (سال 1398)

صحفه کادر 1/7*3/5
کادر ویژه صفحه اول580/000
کادر ویژه داخلی280/000
کادر معمولی (سیاه و سفید)130/000

این مطلب را به اشتراک بگذار