چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

هفته نامه ورزشی جام برتر

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی و رپرتاژ عکس در هفته‌نامه ورزشی جام برتر  1935

روی جلد - پایین صفحه یک-10/000/000
صفحات رنگی داخل (کامل)29 * 448/000/000
صفحات رنگی داخل (2/1)14 * 224/000/000
صفحات رنگی داخل (4/1)7 * 112/000/000
صفحات رنگی داخل (8/1)4 * 61/000/000
صفحات تک رنگ داخل29 * 444/000/000
صفحات تک رنگ داخل (2/1)14 * 222/000/000
صفحات تک رنگ داخل (4/1)7 * 111/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار