چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ماهنامه Express News

     سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در ماهنامه Express News (سال 1395)

رنگی پشت جلد35/000/000
رنگی داخل روی15/000/000
رنگی داخل پشت جلد12/000/000
رنگی داخل هر صفحه8/000/000
سیاه و سفید هر صفحه4/000/000
این مطلب را به اشتراک بگذار