چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

تعرفه آگهی در روزنامه کار و کارگر 1397

با توجه به بروزرسانی سایت ، تعرفه ها موقتا بصورت اسکن شده قرار گرفته است .

تعرفه سال کار و کارگر در سال 97 بدون تغییر می باشد

این مطلب را به اشتراک بگذار