چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

تعرفه آگهی در روزنامه اصفهان زیبا

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اصفهان زیبا (سال 1395)

صفحه1 کادر3 کادر6 کادر 1/8 صفحه12 کادر 1/4 صفحه24 کادر 1/2 صفحه48 کادر تمام صفحه
اول2/400/0007/200/00014/400/00028/800/00057/600/000-
داخلی1/000/0003/000/0006/000/00012/000/00024/000/00048/000/000
آخر1/800/0005/400/00010/800/00021/600/00043/200/00086/400/000

تعرفه درج آگهی در روزنامه اصفهان زیبا توسط شبکه پذیرش آگهی

“مجری و کارگزار سفارش آگهی در مطبوعات کشور”

تلفن سفارش آگهی: 44195000-021

این مطلب را به اشتراک بگذار