چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

اقتصاد کیش

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه چاپ آگهی در روزنامه اقتصاد کیش (سال 1395)

صفحهکادر پایه 3*41/2 صفحه
اول 6/250/00070/000/000
داخلی4/000/00040/000/000
آخر5/000/00050/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار