چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ابرار1398

   سفارش آنلاین آگهی

صفحه1کادر12کادر24کادر48 کادر
اول(رنگی)10/000/000120/000/000240/000/000
دوم3/000/00036/000/00072/000/000
سوم3/500/00042/000/00084/000/000
داخلی(تک رنگ)2/000/00024/000/00048/000/00096/000/000
ماقبل آخر
2/500/00030/000/00060/000/000
آخر7/000/00084/000/000168/000/000336/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار