چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

ابرار ورزشی

  سفارش آنلاین آگهی

تعرفه درج آگهی در روزنامه ابرار ورزشی (سال 1398)

صفحهکادر 4×7/5کادر 8×7/515 کادر30 کادر
اول رنگی12/000/00024/000/000144/000/000288/000/000
دوم(سیاه و سفید)2/500/0005/000/00037/500/00075/000/000
سوم(سیاه و سفید)3/000/0006/000/00045/000/00090/000/000
داخلی سیاه و سفید2/000/0004/000/00030/000/00060/000/000
ما قبل آخر2/700/0005/400/00040/500/00081/000/000
آخر رنگی8/000/000016/000/000128/000/000256/000/000

این مطلب را به اشتراک بگذار