چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

آوای کرمانشاه

 سفارش آنلاین آگهی

تعرفه سفارش آگهی در هفته نامه آوای کرمانشاه (سال 1395)

صفحهکادر پایه (3/2×7)1/2 صفحه
اول رنگی1/000/00024/000/000
داخلی سیاه و سفید400/0009/600/000
آخر رنگی700/00016/800/000

این مطلب را به اشتراک بگذار