چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مطبوعات و رسانه

فرهنگ همگرايي در روزنامه‌نگاري چیست ؟

فرهنگ همگرايي در روزنامه‌نگاري كه مبتني است بر همكاري تعاملي و مشاركتي فزاينده، به دو صورت از بالا‌به‌پايين به‌صورت سازمان‌گرا و از پايين‌به‌بالا فرايندي مصرف‌گرا خود را نشان مي‌دهد.

Learn More