چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مطبوعات و رسانه

روزنامه‌نگاری در عصر مجازی

روزنامه‌نگاری در عصر مجازی عنوان متن مصاحبه روزنامه دنیای اقتصاد با دکتر حسن نمکدوست استاد روزنامه‌نگاری و ارتباطات است که در این نوشتار ارائه می شود.

Learn More

کارگاه آموزشی مالیات‌ ویژه مدیران رسانه‌

در کارگاه آموزشی مالیات‌ ویژه مدیران رسانه‌ ، عضو شورای عالی مالیاتی کشور گفت: مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، تولید، توزیع و نشر خبر و اطلاعات مشمول مالیات بر نرخ صفر شده و از پرداخت مالیات معاف هستند.

Learn More

اخبار دروغ و چالش شفافيت

اخبار دروغ با همه سابقه‌اي كه دارند و با توجه به اينكه در همه حوزه‌ها مشاهده مي‌شوند و علي‌رغم همه دلايلي كه براي توضيح وجود آن‌ها مطرح مي‌شود تأثيراتي واقعي دارند و مي‌توانند بر زندگي و سرنوشت شهروندان و معادلات جهاني تأثير بگذارند. اين خبرها در حوزه علم نيز وجود دارند و رويدادهاي چند هفته اخير باعث شده است تا بيش از قبل نگراني از خبرهاي دروغين در حوزه علم موردبحث قرار بگيرد. جامعه علمي نيز مانند هر جامعه انساني ديگر از كنش‌گراني تشكيل‌شده است كه در قالب فردي و يا سازماني اهداف متفاوت و گاه متضادي را دنبال مي‌كنند. گاهي اوقات آن‌ها مانند هر شخص ديگري در هر حوزه ديگري ممكن است تمركز خود بر كاري كه قرار است انجام دهند را از دست بدهند و تحت تأثير فشارها، روابط سازماني و منافع شخصي وارد فضاي دست‌كاري داده‌ها و تفسير اطلاعات و تحقيقات به‌گونه‌اي شوند كه از منافع يا ديدگاه آن‌ها پشتيباني مي‌كنند. داستان‌هاي تاريخي زيادي از مسئله تقلب، تضاد منافع و پرده‌پوشي و دست‌كاري اطلاعات و داده‌ها در حوزه علم وجود دارد. از بحراني كه در زمان جنگ تنباكو آغاز شد تا داستان‌هاي معروف در حوزه تحقيقات سلول‌هاي بنيادي و همچنين صنايع دارويي و تا نمونه معروف‌تر و آشكارتري كه تاكنون نيز ادامه دارد و به تحقيقات...

Learn More