چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مطبوعات و رسانه

تيتر خوب باید جذاب باشد يا دقيق ؟

«چرا تيتر اهميت دارد»، «تيترهاي گمراه كننده مي توانند اذهان را منحرف كنند»، «چگونه چيزي كه مي خوانيد، چيزي را كه مي بينيد تحت تاثير قرار مي دهد»، «چگونه تيترهاي بد، خاطرات بد را به وجود مي آورد»، «١١ دليل اهميت تيتر» و «نمي توانيد تصور كنيد كه تا چه اندازه يك تيتر دقيق اهميت دارد»، اين عبارات و جملات، تيترهاي بالقوه گزارشي هستند كه در ادامه مي خوانيد. اما اگر هر كدام از اين تيترها به جاي تيتر اصلي اين گزارش مي نشستند، برداشت، زمان و نحوه يادآوري و به طور كلي نوع خواندن شما در اين گزارش تغيير مي كرد. تأثیر تيتر خوب بر تفهیم نوشته سال هاست كه روانشناسان اتفاق نظر پيدا كرده اند كه آنچه در وهله اول به سمع و نظر افراد مي رسد، بسيار مهم و بااهميت است. حال آنچه در فضاي رسانه و با خيل عظيم مردم در ارتباط باشد بيش از آن نيز اهميت دارد. از نخستين سال هاي تاريخ مطبوعات جهان، همواره تيتر يك دغدغه اصيل و درجه اول براي اهالي رسانه محسوب مي شده است. تيتر مي تواند حجم و نوع مخاطب را مشخص كند، تيتر مي تواند بر طريقه خواندن مردم اثر بگذارد و تيتر مي تواند به شما بگويد چگونه آنچه را خوانده ايد به ياد بياوريد....

Learn More

اصول گزارشگری در مورد کودکان

فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران (IFJ) اصول گزارشگری در مورد کودکان با تاکید بر حفظ حقوق کودک تهیه کرده است که در این نوشتار از نظرتان می‌گذرد.

Learn More

تأثير شبكه هاي اجتماعي بر روزنامه نگاري و روش هاي کاهش آن

 امروزه خبرها به سرعت باد تازه مي شوند. هنوز خبر فاجعه نيس فرانسه در صدر است كه كودتا در تركيه روي سرخط خبرگزاري ها و شبكه هاي اجتماعي قرار مي گيرد. بخشي از گزارش ها و خبرها بر پايه آنچه شهروند خبرنگاران توليد مي كنند، منتشر مي شود. برخي ديگر نيز نتيجه چيزي است كه روي شبكه هاي اجتماعي قرار مي گيرد. از آنجاكه هر دو اين فضاها با استانداردهاي روزنامه نگاري و انتشار خبر فاصله دارند، هرچه اخبار بيشتر و با سرعت بالاتري در اختيار مردم قرار مي گيرند، نگراني بابت صحت وسقم آنها نيز بيشتر مي شود. دوره تأثير شبكه هاي اجتماعي بر روزنامه نگاري     با وجودي كه به نظر مي رسد در دوره تأثير شبكه هاي اجتماعي بر روزنامه نگاري و رسانه هاي رسمي كم وكمتر شده است، اما با توجه به گستردگي و تأثير شبكه هاي اجتماعي بر روزنامه نگاري و حضور روزنامه نگاران به مراتب مهم تر شده است. اينكه سوژه اشتباهي بارهاوبارها ريتوييت شود، آن قدر خطرناك است كه نه فقط اهميت روزنامه نگاري را كمتر نمي كند كه نقش پررنگ تري به آن مي دهد. هنگامي كه با خبري مواجه مي شويم نخست از خود مي پرسيم آيا اين پديده درواقع رخ داده است؟ آيا منبع خبر موثق بوده؟ و درنهايت...

Learn More