مقالات

برای برنامه‌ریزی یک کمپین تبلیغاتی دقیقاً باید چه‌کار کرد؟

کمپین تبلیغاتی به یک سری از تبلیغات که در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شوند، گفته می‌شود. این تبلیغات بر اساس تحلیل بازار و موقعیت‌های ارتباطی موجود، برای دستیابی به اهداف موردنظر طراحی می‌گردند. مراحل برنامه‌ریزی یک کمپین تبلیغاتی ۱ . تخمین میزان شانس موفقیت تبلیغات تخمین میزان شانس موفقیت تبلیغات: تبلیغات ابزار قدرتمندی هستند که همیشه با اهداف مشخصی انجام می‌گیرند. برای این‌که تبلیغات مؤثر باشد، وجود ۵ شرط اولیه الزامی است. وجود تقاضای مثبت اولیه وجود فرصت برای تمایز محصول از تولیدات مشابه تولیدات دارای ویژگی‌های نهفته‌ای که به‌آسانی قابل‌رؤیت نیستند، باشند. وجود محرک هیجانی قدرتمند برای خرید وجود پشتوانه مالی کافی برای تبلیغات ۲. تعریف و تحلیل بازار مقصد برای رسم چشم‌انداز واقعی از آینده کمپین تبلیغاتی باید موارد زیر را در نظر بگیرید. شاخصه‌های آماری منطقه‌های جغرافیایی متغیرهای روان‌شناختی عادات خریداران به هنگام خرید تحقیق در این موارد نیز اجباری هست: چه کسانی محصول را خریداری می‌کنند؟ آن‌ها واقعاً چه چیزی می‌خرند؟ چه زمانی خرید می‌کنند؟ چگونه محصولات خریداری‌شده را استفاده می‌کنند؟ ۳. تعیین اهداف تبلیغات آگاهی علاقه آزمایش عمل ۴. تعیین بودجه تبلیغات اهداف مشخص‌شده تعیین می‌کنند که از یک کمپین تبلیغاتی، در یک دوره زمانی، چه انتظاراتی باید داشته باشید. تعیین بودجه با کنترل تمامی مخارج پیشنهادی صورت می‌گیرد. کمپانی‌های مختلف خط‌مشی‌های متفاوتی دارند؛ بنابراین،...

Learn More