چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

بازاریابی

تکنیک بازاریابی پا لای در (foot in the door )

تکنیک بازاریابی پا لای در (foot in the door ) یک تکنیک  همراه سازی و متقاعد سازی است که در آن قبل از آنکه در خواست اصلی مطرح شود، ابتدا یک درخواست کوچک و بی اهمیت را مطرح می‌کند

Learn More

پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز – بخش اول

پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز ، عنوان مقاله ای است که توسط دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری، فاطمه عمادی، مهسا غلامی و الهام صادقیان نگارش یافته است. باتوجه به اهمیت موضوع محیط زیست بخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها در رابطه با محیط زیست، این مقاله در چند بخش برای مطالعه علاقه مندان به مباحث محیط زیست، بازاریابی و بازار یابی سبز ارائه می شود. در سال های اخیر صاحبنظران در حوزه های مختلف علمی نگرانی های خود را در رابطه با محیط زیست بیان کرده اند که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این امر مستثنی نبوده اند، تا اینکه مفهوم جدیدی تحت عنوان بازاریابی سبز مطرح شد و پژوهش های زیادی به منظور بررسی تأثیر آن و عناصر مربوط به آن بر کسب و کار انجام شد. بازاریابی سبز یک روند جالبی است که امروزه اکثر کشورها در این زمینه شروع به کار کرده اند. کاتب و هلسن بیان می کنند که بازاریابی سبز برنامه های دولت را تقویت می کند. در این مقاله سعی بر این است که با مفاهیم و اصطلاحات بازاریابی سبز آشنا شده و میزان پیشرفت کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهیم . چالش های بازاریابی سبز یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص...

Learn More