چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

مقالات

پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز – بخش اول

پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز ، عنوان مقاله ای است که توسط دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری، فاطمه عمادی، مهسا غلامی و الهام صادقیان نگارش یافته است. باتوجه به اهمیت موضوع محیط زیست بخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها در رابطه با محیط زیست، این مقاله در چند بخش برای مطالعه علاقه مندان به مباحث محیط زیست، بازاریابی و بازار یابی سبز ارائه می شود. در سال های اخیر صاحبنظران در حوزه های مختلف علمی نگرانی های خود را در رابطه با محیط زیست بیان کرده اند که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این امر مستثنی نبوده اند، تا اینکه مفهوم جدیدی تحت عنوان بازاریابی سبز مطرح شد و پژوهش های زیادی به منظور بررسی تأثیر آن و عناصر مربوط به آن بر کسب و کار انجام شد. بازاریابی سبز یک روند جالبی است که امروزه اکثر کشورها در این زمینه شروع به کار کرده اند. کاتب و هلسن بیان می کنند که بازاریابی سبز برنامه های دولت را تقویت می کند. در این مقاله سعی بر این است که با مفاهیم و اصطلاحات بازاریابی سبز آشنا شده و میزان پیشرفت کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهیم . چالش های بازاریابی سبز یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص...

Learn More

نقش رسانه ها در مدیریت بحران ها ی اجتماعی ـ بخش ششم

تاکنون در پنج بخش گذشته نقش رسانه ها در مدیریت بحران ها ی اجتماعی را مرور کرده ایم . اگر موافق هستید بخشی دیگر از این مطلب در رابطه با نقش رسانه ها بعد از بحران، مراحل مختلف بحران، مراحل جامع مدیریت بحران و … را مورد بررسی قرار دهیم. ما را تا پایان مطلب همراهی کنید. نقش رسانه ها بعد از بحران الف : اطلاع رسانی برای تقویت همبستگی با آسیب دیدگان : اطلاع رسانی، کارکرد اصلی و اساسی در این مرحله است . مردم باید هر لحظه از اثرات مخرب فاجعه وبحران آگاهی یابند ومستولیت پذیری را نیز تا آخرین لحظات نیاز، از دست بدهند . از طرفی مسئولان امر نیز از مراقبت های خود و تمرکز بر رفع مشکلات و نارسایی های بازماندگان نکاهند . ب : بررسی چگونگی و نحوه مواجهه سازمان های مسئول با بحران : با توجه به این که نقاط ضعف مدیریت ها در شرایط بحرانی خود را به خوبی نشان می دهند، به این ترتیب رسانه ها می تواننــد، ضعف ها و نقاط قوت مدیریت بحران را در سطح محلی، منطقه ای و ملی به بررسی و نقد بگذارند و سازمان ها و شهروندان را برای مواجهه با فجایع احتمالی آینده آماده نمایند . ج : اطلاع رسانی و آموزش برای...

Learn More

مدیریت سازمان بر اساس ارزش ها

مدیریت سازمان بر اساس ارزش ها مى تواند راهنماى بسیار خوبى جهت رشد و ادامه حیات سازمان  ها در شرایط کنونى کسب و کار باشد، این چنین سازمان هایى ارزش هاى محورى خود را تغییر نمى دهند.

Learn More

مقدمه ای بر قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور

قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور ، مجموعه ای از قوانین مربوط به چگونگی تأسیس کانون های تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار آگهی های تبلیغاتی است که در دوره های مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شده است. قانون محصول زندگی اجتماعی است و به معنای عام آن، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان ها می باشد. در حقیقت از جمله هدف های مهم تدوین و وضع مقررات توسط دولت و قانون گذاران، رشد و پیشرفت جامعه، تنظیم روابط اجتماعی افراد و ایجاد عدالت میان انسان هاست. تبلیغات نیز به عنوان یک پدیده اجتماعی، از قرن 19 میلادی، با شیوه های نوین در جوامع مختلف رواج یافت و از همان ابتدا دولت ها با وضع مقررات و نظارت مستمر، ضمن حفظ منافع عمومی، به امر ساماندهی این پدیده پرداختند. تاریخچه قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور در کشور ما نیز، با توجه به سوابق موجود ، از سال 1286 شمسی، با تصویب اولین قانون مطبوعات، در این قانون موادی نیز به موضوع چگونگی انتشار اعلانات اختصاص یافت، اما اولین آیین نامه که به طور مشخص پیرامون تبلیغات بازرگانی به تصویب رسید، آئین نامه « تنظیم امور اعلانات » مصوب 23 فروردین 1348 است. این آیین نامه حاوی مقررات مربوط به چگونگی تأسیس کانون های تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار...

Learn More

نقش رسانه ها در مدیریت بحران های اجتماعی ـ بخش پنجم

ایران یکی از کشورهایی است که همواره در معرض بحران‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته است. هر جا که بحران وجود دارد به ابزار مدیریت آن و رسانه نیاز است. در این نوشتار در ادامه مطالب گذشته با عنوان نقش رسانه ها درمدیریت بحران های اجتماعی ، الزامات رسانه‌ای مدیریت، مراحل مدیریت و کنترل بلایای طبیعی و نقش رسانه ها، مراحل اطلاع رسانی بحران و … را مرور می کنیم. با ما همراه باشید. الزامات رسانه‌ای مدیریت : 1.کارکرد اطلاع رسانی رسانه؛ 2.کارکرد آموزشی رسانه؛ 2.کارکرد پایش و رصد محیطی؛ 3.کاکرد ایجاد همبستگی عمومی؛ 5.کاکرد هدایت افکار عمومی؛ 6.الزامات مدیریتی رسانه؛ 7.الزامات نیروهای رسانه‌؛ 8.الزامات ساختاری رسانه؛ 9.ویژگی مخاطب محور بودن رسانه؛ مراحل مدیریت و کنترل بلایای طبیعی و نقش رسانه ها برای مدیریت یک بحران در هرسطحی، وظایف خاصی وجود دارد . این وظایف از سطح ملی تا محلی واز سطح سازمانی تا فردی قابل بررسی است . سازمان های رسانه ای نیز در کنار سایر سازمان ها و مسئولان دارای نقش خاصی هستند . البته نوع فعالیت رسانه ها چندان روشن نیست؛ زیرا توقعات و انتظارات مردم از رسانه ها، گاهی بیشتر از ظرفیت های ذاتی آن رسانه ویا شرایط و امکانات موجود در محیط است . به هر صورت، مجموع رسانه های مکتوب و...

Learn More
Code Center