چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

کسب و کار

مشاغل رو به زوال و ماندگار در ده سال آینده

براساس تغییراتی که بر اثر پیشرفت تکنولوژی و تحولات ناشی از توسعه‌ی ارتباطات الکترونیک در ده سال آینده در شغل ها ایجاد می شود، کارشناسان کسب وکار مشاغل موجود را بر اساس مشاغل رو به زوال و ماندگار تقسیم و لیستی از هر کدام منتشر کرده اند. فشردگی زمان، مکان و فناوری در عصر ارتباطات باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل در دهه پیش رو هست . برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند در ۵ ساله آینده بیش از ۷۰۰ میلیون شغل از سراسر جهان از دست می‌رود. ما نمونه‌ی این تغییر سریع را در دو ساله اخیر با فراگیری دو اپلیکشن اسنپ و تپ سی در شهرهای بزرگ دیدیم. وزارت ارتباطات به دلیل توسعه‌ی ارتباطات الکترونیک تا نزدیکی انحلال پیش می‌رود و اگر پیام رسان‌های جایگزین تلفن فراگیر شوند، کار زیادی برای انجام و درآمدی برای کارمند داری نخواهند داشت. در مقابل این تغییرات به ظاهر ویران کننده مشاغلی هم به دلیل نوع زندگی جدید اضافه می شوند و یا اوج می‌یابند که آن هم در حد خودش جالب است. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به این تحولات رسما اضافه شدن آگاهانه به جرگه بیکاران و فقراست: در ده سال آینده ، برخی مشاغل رو به زوال به شرح ذیل است. لیست مشاغل رو به زوال ۱- رانندگی تاکسی ۲-...

Learn More