چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

کسب و کار

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی چیست؟

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه است که روز ۲۹ بهمن ماه در تقویم کشور ما به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی نامیده شده است؟ نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی بدون شک، بدون ایجاد بسترهای کارآفرینی نمی‌توان به اقتصادی پویا، پیشرو، درون‌زا و برون‌گرا دست‌یافت و درواقع مدل بومی اقتصاد مقاومتی با راهبردهای کارآفرینانه به مشی خود، شامل سه محور اصلی حمایت از تولید ملی، سیاست‌های کلی اصل۴۴ و درنهایت توجه به نخبگان، استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های نوین است. طبق تعاریف متعدد از کارآفرینی در فرآیند راهبری بنگاه‌های اقتصادی، ارائه کالاهای جدید ، ارائه روشی جدید در فرایند تولید، گشایش بازار جدید، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت مورد تأکید جدی قرارگرفته است. همه این موارد ضمن آنکه بسترهای لازم برای تحقق محورهای اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌ها ازجمله اشتغال‌زایی را مدنظر قرار می‌دهد بلکه بخش‌های مهم ازجمله صنعت، خدمات و کشاورزی به سمت پویایی و تکاپو برای ثروت آفرینی حرکت می‌کنند. اهمیت اشتغال پایدار در کشور از سوی دیگر طبق آمارهای موجود توانایی دولت در ایجاد شغل در دستگاه‌های دولتی حدود یک‌صد هزار شغل در سال است که آن‌هم در سال‌های گذشته به دلیل فقدان منابع لازم و تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور متوقف‌شده است. با این پیش‌فرض، با...

Learn More

اصول و قوانین انتشار اخبار کسب و کارها

رعایت اصول و قوانین انتشار اخبار کسب و کارها ، موجب می شود که محتوای شما به صورت صحیح و عاری از غلط های نوشتاری آماده شود و خوانندگان بیشتری را جذب کرده و نهایتا به گسترش برند منجر شود.

Learn More

چرا مسئولیت اجتماعی شرکت ها مهم است؟

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده بیشتر کسب و کارهای فعال در کشور ما است . این موضوع امروزه به عنوان یک ضرورت برای هر نوع فعالیت اقتصادی شناخته شده است.

Learn More

شاخص‌های مالی استارتاپ‌ها چیست ؟

شاخص‌های مالی استارتاپ‌ها ممکن است متفاوت باشند به همین دلیل هر استارتاپی لازم است حداقل ۲تا۳ شاخص مالی استارتاپ خود را شناسایی کرده و مدام آن‌ها را کنترل کند.

Learn More