اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری _قسمت هشتم

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌ نگاری _قسمت هشتم

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

📝 ماشاءالله شمس‌الواعظین (مدرس روزنامه‌ نگاری )

🔅 اصل هفتم: احترام به منافع عمومی روزنامه نگاری

معیارهای حرفه‌ای روزنامه‌نگار، احترام بایسته را برای جامعه ملی، نهادهای دموکراتیک و عفت عمومی تجویز می‌کند.

🔴 نکات:

1⃣ در این بند از واژه تجویز استفاده شده است و نه الزام. به این معنی که اگر خبرنگاری در مورد نشر خبری در ایران، به عنوان مثال ازدواج‌های اعتباری و مدنی، به این نتیجه برسد که ممکن است به عفت عمومی جامعه که از خصوصیات مذهبی بالایی برخوردار است خدشه وارد کند، می‌تواند آن خبر را منتشر نکند و یا به گونه‌ای محتاطانه منتشر کند.

2⃣ توجه به این نکته که در جامعه مجموعه‌ای قوانین حکومتی و مجموعه‌ای از قوانین عرفی داریم برای تعیین حدود عفت عمومی ضروری است.

 

📓 منبع: تعرفه

گردآوری‌شده توسط شبکه پذیرش آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذار