چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

معرفی مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی

معرفی مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی

در این نوشتار مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی را برای علاقه مندان حوزه تبلیغات و بازاریابی معرفی می کنیم.

دکتر محمد بلوریان تهرانی لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران (۱۳۴۸)، فوق لیسانسMBA از دانشگاه دولتی کالیفرنیا، دکترایD.A بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکا ، مدرس و محقق مارکتینگ، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس دوره های MBA و DBA و مؤلف کتاب های بسیاری در حوزه تبلیغات و بازاریابی هستند.

این کتاب ها حاصل چهل سال تدریس و تحقیق و مشاوره مؤلف است که جوهره و مفهوم اصلی و بنیادی بازاریابی را با زبانی ساده و در خور استفاده تمام افراد در سطوح صنعتی، صنفی و دانشگاهی در این کتاب ها بیان کرده است.

از مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی می توان به آثار زیر اشاره کرد:

۱-طراحی استراتژی، برنامه ریزی ومهارت های فروش  – تهران – انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ اول۱۳۸۲- چاپ ششم ۱۳۹۳.

۲-تبلیغات به زبان ساده  – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱.

۳-توزیع به زبان ساده – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱.

۴-طراحی و توسعه محصول به زبان ساده – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱.

۵-قیمت گذاری به زبان ساده – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱.

۶-بازاریابی خدمات به زبان ساده – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱.

۷-کمپین تبلیعاتی بازرگانی  – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۲.

۸-اصول بازاریابی کالاها و خدمات – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

۹-راهنمای مدیریت موسسات کوچک و متوسط – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی

این مطلب را به اشتراک بگذار