چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری

صفحه اصلی روزنامه مردم سالاری

مشخصات روزنامه مردم سالاری

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
16 صفحه
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،حوادث،شهرستانها،اقتصادی،آگهی ،فرهنگی،ورزشی،سیاسی،بین الملل،آخر 

پیشخوان روزنامه:

خطایی رخ داد، که نشان دهندهٔ این است که خوراک کار نمی‌کند. دوباره تلاش کنید.

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی