چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه عصر رسانه

روزنامه عصر رسانه

صفحه اصلی روزنامه عصر رسانه

روزنامه عصر رسانه

مشخصات روزنامه عصر رسانه

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
12 صفحه
اقتصادی،انرژی،فن آوری،میراث ایرانی،شهرستان ها،راه و شهرسازی،بانک و بیمه،تهران شهر،خودرو،آی تی 
ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه:

         سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی