چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه عصر ایرانیان

روزنامه عصر ایرانیان

صفحه اصلی روزنامه عصر ایرانیان

روزنامه ایران

مشخصات روزنامه عصر ایرانیان

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
12 صفحه
سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،هنری،انرژی، مسکن،حوادث ،اجتماعی،خانواده،گزارش،آخر
ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه:

         سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی