چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه عصر اقتصاد

روزنامه عصر اقتصاد

صفحه اصلی روزنامه عصر اقتصاد

روزنامه عصر اقتصاد

مشخصات روزنامه عصر اقتصاد

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
24 صفحه
رهبری و نهادهای تابعه،دولت و مدیریت کلان،بازارو سرمایه، تولید و تجارت،نفت و نیرو، زیربنایی،اجتماعی و رفاه،امور خارجه،امور حقوقی،فرهنگ  ورزش،مقالات 
 ندارد
جدول ضمائم 

 

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی