چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه سپید

روزنامه سپید

صفحه اصلی روزنامه سپید

روزنامه سپید

مشخصات روزنامه سپید

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
16 صفحه
سیاسی،سیاست سلامت، اقتصاد سلامت، صنفی، غذا  و دارو، طب و اورژانس، آگهی، سلامت، سلامت جهان، سبک زندگی، اخر 
 ندارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه سپید:

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی