چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه سایه

روزنامه سایه

صفحه اصلی روزنامه سایه

روزنامه سایه

مشخصات روزنامه سایه

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
12 صفحه
 

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی