چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی

صفحه اصلی روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی

مشخصات روزنامه جمهوری اسلامی

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
16 صفحه
خبر،شهرستان،گوناگون،اقتصادی،نمازجمعه،شهرستان،امام،فرهنگ،بررسی تحولات بین المللی،ورزشی،اقتصادی،جهان
 ندارد
جدول ضمائم 

 

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی