چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار ۴۴۱۹۵۰۰۰-۰۲۱

روزنامه تجارت

روزنامه تجارت

صفحه اصلی روزنامه تجارت

روزنامه تجارت

مشخصات روزنامه تجارت

نوع کاغذزمان انتشارتعداد صفحاتعنوان صفحاتضمایمرتبه ارشادی
روزنامه ای
روزانه
8 صفحه
سیاسی، اقتصاد کلان،بورس،اصناف،بانک و بیمه،صنعت و معدن، راه و مسکن
 هفته نامه دارد
جدول ضمائم 

پیشخوان روزنامه تجارت:

     سفارش آنلاین آگهی     تعرفه سفارش آگهی